آخرین ویدئوها

01درس اول بخش اول

جزئیات
زبان انگلیسی-درس اول -بخش اول

مهارت های زندگی

جزئیات
فیلم آموزشی مهارت های زندگی

فیلم آموزشی نکات ازمون های تستی

جزئیات
فیلم آموزشی نکات ازمون های تستی - مدرس آقای شیبانی

شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -است...

جزئیات
شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -استاد امیر لطفی ترکیبات کوالانسی – ساختار ل...

01درس اول بخش اول

جزئیات
6 months ago
مجموعه آموزشی
زبان انگلیسی-درس اول -بخش اول
0 0
387 مشاهده شده

مهارت های زندگی

جزئیات
6 months ago
فیلم آموزشی مهارت های زندگی
0 0
261 مشاهده شده

Maharat zendegi (hadaf)_001

جزئیات
6 months ago
0 0
170 مشاهده شده

فیلم آموزشی نکات ازمون های تستی

جزئیات
6 months ago
مجموعه مشاوره
فیلم آموزشی نکات ازمون های تستی - مدرس آقای شیبانی
0 0
333 مشاهده شده

شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -است...

جزئیات
7 months ago
مجموعه آموزشی
شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -استاد امیر لطفی ترکیبات کوالانسی – ساختار ل...
0 0
777 مشاهده شده

زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژ...

جزئیات
7 months ago
مجموعه آموزشی
-استاد امیر کبیری راد- زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژی در جانداران تبد...
0 0
427 مشاهده شده