آخرین ویدئوها

01درس اول بخش اول

جزئیات
زبان انگلیسی-درس اول -بخش اول

مهارت های زندگی

جزئیات
فیلم آموزشی مهارت های زندگی

فیلم آموزشی نکات ازمون های تستی

جزئیات
فیلم آموزشی نکات ازمون های تستی - مدرس آقای شیبانی

شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -است...

جزئیات
شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -استاد امیر لطفی ترکیبات کوالانسی – ساختار ل...

01درس اول بخش اول

جزئیات
8 months ago
مجموعه آموزشی
زبان انگلیسی-درس اول -بخش اول
0 0
573 مشاهده شده

مهارت های زندگی

جزئیات
8 months ago
فیلم آموزشی مهارت های زندگی
0 0
407 مشاهده شده

Maharat zendegi (hadaf)_001

جزئیات
8 months ago
0 0
258 مشاهده شده

فیلم آموزشی نکات ازمون های تستی

جزئیات
8 months ago
مجموعه مشاوره
فیلم آموزشی نکات ازمون های تستی - مدرس آقای شیبانی
0 0
475 مشاهده شده

شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -است...

جزئیات
10 months ago
مجموعه آموزشی
شیمی دوم دبیرستان- ترکیبات کوالانسی -استاد امیر لطفی ترکیبات کوالانسی – ساختار ل...
0 0
1,321 مشاهده شده

زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژ...

جزئیات
10 months ago
مجموعه آموزشی
-استاد امیر کبیری راد- زیست پیش دانشگاهی – درس 23- فصل شارژانرژی در جانداران تبد...
0 0
522 مشاهده شده