شما می توانید با ترمیم معدل دیپلم و پیش دانشگاهی 18 به بالا گذراندن دوره ی تخصصی کالج در ایران یا کشور انتخابی، قبولی قطعی در آزمون کالج/پادفک، باسالی 20تا 140 میلیون تومان و امکان بازگشت به ایران فقط در روسیه و اعزام در مهر97 یا ادامه تحصیل حضوری در اروپا، آمریکا، کانادا با شرایط عالی و ایجاد بازار کار، ادامه تحصیل دهید.
پزشکی.دندان.دارو در روسیه باامکان بازگشت به ایران تا 2 سال
پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی در چین با بازار کار تضمینی
پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی در ترکیه با آموزش تضمینی ویژه قبولی در آزمونYOS.SAT
پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی در ایتالیا با امکان دریافت 50تا70درصد بورسیه تحصیلی
پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی در گرجستان باامکان بازار کار تضمینی و دریافت50%بورس در شهریه و هزینه های زندگی
Invalid Input

Invalid Input

لطفا ایمیل معتبری را ارائه دهید

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید

Invalid Input

Invalid Input