شما می توانید با ترمیم معدل دیپلم و پیش دانشگاهی 18 به بالا گذراندن دوره ی تخصصی کالج در ایران یا کشور انتخابی، قبولی قطعی در آزمون کالج/پادفک، باسالی 20تا70میلیون تومان و امکان بازگشت به ایران یا ادامه تحصیل حضوری در اروپا، امریکا، کانادا در خارج از کشور باشرایط عالی و ایجاد بازار کار، ادامه تحصیل دهید. کشورهای انتخابی چین، روسیه، ترکیه، گرجستان، غنا، لهستان، مجارستان، کانادا، هلند، بلژیک، استرالیا، اسپانیا نام رشته درخواستی را حتما در فرم مشاوره رایکان موسسه خوارزمی ،وارد کنید.
Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

لطفا یکی از موارد را انتخاب نمایید

Invalid Input

Invalid Input