نام و نام خانوادگی متقاضی(*)
Invalid Input

کد ملی
Invalid Input

جنسیت(*)
Invalid Input

مقطع و رشته تحصیلی(*)
Invalid Input

آدرس محل سکونت
Invalid Input

شماره تماس ثابت(*)
Invalid Input

شماره تماس همراه(*)
Invalid Input

مدت زمان سابقه فعالیت(*)
Invalid Input

تعداد داوطلبین فعلی دریافت کننده خدمات آموزشی
تعداد داوطلب به نفر(*)
Invalid Input

مقطع تحصیلی داوطلبین(*)
Invalid Input

نوع خدمات قابل ارائه
Invalid Input

توضیحات
Invalid Input

آدرس و مشخصات فضای آموزشی مدنظر
استان
Invalid Input

شهر
Invalid Input

متراژ
Invalid Input

نام موسسه
Invalid Input

نشانی کامل
Invalid Input

در صورتی که تا به حال فعالیت هایی اعم از تبلیغات محیطی، بازاریابی، پرزنت و تبلیغات رسانه ای انجام داده اید، به صورت خلاصه شرح دهید
Invalid Input

آیا احساس نیاز به آموزش و بازاریابی را دارید؟
Invalid Input

آیا توانایی راه اندازی سیستم حضوری برای مدارس را دارید؟
Invalid Input

شرح مختصری از نوع ارتباط خود با مدارس و دانشگاه ها در صورت امکان ارائه دهید
Invalid Input

اگر نماینده موسسه خوارزمی باشید، چه نوع تبلیغاتی را پیشنهاد می کنید؟
Invalid Input