قرارداد خوارزمی با دانشگاه های برتر کشور روسیه

با اعتماد به موسسه خوارزمی در دانشگاه های روسیه تحصیل کنید.

موسسه خوارزمی مفتخر هست به عنوان اولین موسسه آموزشی که بصورت مستقل با دانشگاه های خارج کشور قرارداد ۲طرفه اعزام و جذب دانشجو به ایران رامنعقد کرده است.

شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تماس 021-22220335 تماس بگیرید.

مجوز ارائه شده آموزش و پرورش استان تهران به استاد علی کمالی

 

 

 

نامه از مدیریت آموزش و پرورش منطقه 3 استان تهران

طی این سند شورای نظارت برمدارس و مراکز غیر دولتی شهر تهران مجوز خرید خدمات آموزشی از آموزشگاه های زبان برابر با مقررات موضوعه داده شده است .