تمامی موارد

اطلاعات تکميلي

 • مقطع تحصیلی آمادگی کنکور کارشناسی و مقطع متوسطه
 • رشته تحصیلی ریاضی فیزیک
 • نام درس هندسه
 • نام استاد حسین طاهری

اطلاعات تکميلي

 • مقطع تحصیلی آمادگی کنکور کارشناسی و مقطع متوسطه
 • رشته تحصیلی ریاضی فیزیک
 • نام درس فیزیک کنکور
 • نام استاد حسین طاهری
آخرین ویرایش در شنبه, 04 شهریور 1396 22:10

اطلاعات تکميلي

 • مقطع تحصیلی آمادگی کنکور کارشناسی و مقطع متوسطه
 • رشته تحصیلی ریاضی فیزیک
 • نام درس شیمی کنکور
 • نام استاد علی اکبر فدایی
آخرین ویرایش در شنبه, 04 شهریور 1396 22:19