انتشار ویدیو اختصاصی خوارزمی

در راستای طرح‌های تبلیغاتی هلدینگ آموزشی خوارزمی، این هلدینگ اقدام به ساخت یک ویدیوی اختصاصی نموده است.

این هلدینگ، به عنوان خدمتگزار آموزشی سعی داشته تا بهترین مشاوران و کارشناسان را گرد هم آورد تا تخصص این بزرگواران بهترین منابع، سرفصل‌ها و نکات آموزشی را به زبانی ساده و شیوا آماده و تقدیم شما کند .

در همین راستا، خوارزمی در واحد آموزش و مدارس بنا را بر سنجش و شناسایی نقاط ضعف و قوت دانش‌آموزان گذاشته تا بتوان در تمام مقاطع تحصیلی از پیش‌دبستان تا کنکور به هر فرد بر اساس نیازش مشاوره، برنامه و منابع کمک‌آموزشی ارائه دهد و با تکیه‌ بر علم و تجربیات طرحی تضمینی را باقدرت تمام به اجرا درآورد تا همگی از سد کنکور به‌آسانی گذر و با رتبه بالا وارد دانشگاه شوند .

خوارزمی در مقطع تحصیلات تکمیلی چه در ورود و چه در حین تحصیل خدمات خاص و انحصاری را ارائه می‌دهد.

این هلدینگ آموزشی به‌نوبه خود در تمام مقاطع دانشگاهی کارگشا و بدیع است و با ارتباط با گروه بزرگ پژوهشگران توانسته در پروژه‌های دانشجویی و پژوهش‌های‌ پیشرفته سابقه‌ای درخشان از خود به‌جا بگذارد. 

افتخارات خوارزمی

بزرگ‌ترین افتخار خوارزمی شما بزرگوارانید که در این سال‌ها ما را برگزیدید و با تلاش خود، خوارزمی را در افتخاراتتان سهیم کردید.

 • رتبه اول و د‌وم کنکور سراسری د‌ر سال ۸۵ رتبه اول و د‌وم کنکور سراسری د‌ر سال ۸۷
 • مبتکر ۱۱ طرح آموزشی مانند‌ روش مهند‌سی معکوس و…
 • تأسيس نخستين راد‌يوی کنکوری با مشارکت راد‌يو تهران
 • مبتکر طرح مد‌رسه کنکور
 • مبتکر و نخستين مجری طرح ارد‌وهای آموزشی
 • اجرای طرح استاد‌ پروازی
 • عقد‌ قرارد‌اد‌ با آموزش‌وپرورش استان هرمزگان و رشد‌ جهشي د‌اوطلبان پيش‌د‌انشگاهی و کنکور
 • طراحی و تد‌وين کتب د‌رختی ، تیپ بندی براي نخستین بار د‌ر کشور
 • بررسی مباحث سؤال و حد‌س سؤالات کنکور
 • مبتکر طرح‌های VIP
 • ارائه خد‌مات جامع آموزش فرد‌ی با توجه به نيازهای آموزشی د‌اوطلبان د‌ر اقصی نقاط کشور

در راستای طرح‌های تبلیغاتی هلدینگ آموزشی خوارزمی و پس از انتشار موزیک اختصاصی خوارزمی، شما می‌توانید ویدیوی اختصاصی هلدینگ آموزشی خوارزمی را در ادامه مشاهده نمایید: