نمایندگی استان گیلان

استان گیلان – شهرستان صومعه سرا: خیابان طالقانی- پشت بانک صادرات مرکزی- دفتر نمایندگی هلدینگ آموزشی خوارزمی شعبه صومعه سرا ( آموزشگاه علمی رهیافت) 

  • مدیرمجموعه: آقای زیده سرایی
  • کد پستی: 4361946851 
  • شماره تماس : 44335422-013
  • شماره همراه : 09113389366